Rekordowa publiczna emisja obligacji Marvipol Development

Rekordowa publiczna emisja obligacji Marvipol Development

W zakończonej 27 lipca br. ofercie obligacji Marvipol Development 975 inwestorów złożyło zapisy na walory o łącznej wartości 55,47 mln zł. To najwyższy wynik w historii ofert obligacji giełdowego dewelopera adresowanych do inwestorów indywidualnych.

Oferta obligacji serii P2022B została zrealizowana podstawie prospektu zatwierdzonego 24 sierpnia 2022 r. W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz tym, że wszystkie przeprowadzone w ostatnich dwóch latach oferty obligacji Marvipol Development kończyły się nadsubskrypcją, wartość oferty zwiększono do kwoty 60 mln zł. Miało to zapobiec ewentualnej redukcji zapisów i umożliwić zainteresowanym nabywcom objęcia oczekiwanej liczby obligacji.

Już po raz kolejny z rzędu oferta obligacji Marvipol Development spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Decyzja o zaoferowaniu inwestorom do objęcia znacząco większej niż w ostatniej ofercie liczby obligacji okazała się słuszna i korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron – inwestorów, domów maklerskich oraz nas samych. Powierzone nam środki zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działaności Grupy – mieszkaniowym i magazynowym

komentuje Mariusz Ksiażek, prezes Marvipol Development S.A.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, że Marvipol Development planuje pozostać aktywnym na rynku obligacji publicznych. – Jesteśmy zbudowani zaufaniem okazywanym nam przez inwestorów indywidualnych i chcemy, by publiczne emisje obligacji dalej były jednym z filarów finansowania rozwoju Grupy – dodaje Mariusz Książek.

Organizatorem oferty obligacji Marvipol Development S.A. był Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Oferta obligacji została przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sierpniu 2022 r. Emitowane obligacje mają 3-5 -letni okres zapadalności, a ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,4 proc.

Marvipol Development to jeden z wiodących polskich deweloperów, obecny na rynku nieruchomości od 27 lat. Spółka ma na swoim koncie 61 zrealizowanych projektów deweloperskich o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1,18 mln m². Obecnie Marvipol Development realizuje oraz przygotowuje do realizacji inwestycje deweloperskie z 178 tys. m² PU oraz jest zaangażowany w budowę i komercjalizację projektów magazynowych z 258 tys. m² GLA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *